Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GOŚCINIE z dnia 21 października 2014 r. - o obsadzeniu mandatów radnych Rady Miejskiej w Gościnie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Miejska Komisja
Wyborcza w Gościnie podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

  1. W okręgu wyborczym nr 13 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Gościnie obejmującym 1 mandat, Miejska Komisja Wyborcza w Gościnie zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
  2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 13 głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Gościnie nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

    z listy Nr 13 KWW Nasza Wspólnota: Marek Kazimierz KOWALSKI

 

                                                                          Przewodniczący
                                        Miejskiej Komisji Wyborczej
w Gościnie
                                      Andrzej Tuszyński

Obwieszczenie

28 KBPobierz