Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GOŚCINIE z dnia 21 października 2014 r. - o obsadzeniu mandatów radnych Rady Miejskiej w Gościnie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Miejska Komisja
Wyborcza w Gościnie podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

  1. W okręgu wyborczym nr 10 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Gościnie obejmującym 1 mandat, Miejska Komisja Wyborcza w Gościnie zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
  2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 10 głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Gościnie nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

    z listy Nr 13 KWW Nasza Wspólnota: Krzysztof Marek PIERÓG

 

                                                                          Przewodniczący
                                        Miejskiej Komisji Wyborczej
w Gościnie
                                      Andrzej Tuszyński

Obwieszczenie

28 KBPobierz