Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Losowanie numerów dla list kandydatów na radnych


Miejska Komisja Wyborcza w Gościnie informuje, iż w dniu 21 października 2014 r. o godz. 1300 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie, przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58 odbędzie się losowanie numerów dla list kandydatów tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów tylko do Rady Miejskiej w Gościnie.

                                                                          Przewodniczący
                                        Miejskiej Komisji Wyborczej w Gościnie
                                      (-) Andrzej Józef Tuszyński