Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Losowanie numerów dla list kandydatów na radnych


Miejska Komisja Wyborcza w Gościnie informuje, iż w dniu 21 października 2014 r. o godz. 1300 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gościnie, przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58 odbędzie się losowanie numerów dla list kandydatów tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów tylko do Rady Miejskiej w Gościnie.

                                                                          Przewodniczący
                                        Miejskiej Komisji Wyborczej w Gościnie
                                      (-) Andrzej Józef Tuszyński