Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - Burmistrz Gościna informuje, że do dnia 23 października 2014 roku można składać oferty na wydzierżawienie części pomieszczenia znajdującego się w budynku Gościńskiego Centrum Sportu przy ulicy IV Dywizji WP 68A w Gościnie.

Gościno, 2014-10 -16

OGŁOSZENIE

        Burmistrz Gościna informuje, że do dnia 23 października 2014 roku można składać oferty na wydzierżawienie części pomieszczenia znajdującego się w budynku Gościńskiego Centrum Sportu przy ulicy IV Dywizji WP 68A w Gościnie.
        Pomieszczenie wraz z wyposażeniem oraz zapleczem sanitarnym z przeznaczeniem do prowadzenia kawiarenki bez termicznej obróbki żywności oraz z możliwością sprzedaży piwa.

Złożona oferta winna zawierać dane oferenta wraz z informacją o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, krótki opis proponowanego zakresu świadczonych usług w wydzierżawionym pomieszczeniu kawiarenki oraz propozycję oferenta dotyczącą kwoty miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gościnie (pokój nr 7) najpóźniej do dnia 23.10.2014 roku do godziny 1500.

Z wybranym oferentem zostanie podpisana roczna umowa dzierżawy, z możliwością przedłużenia jej obowiązywania o kolejne dwa lata.

Zamawiający zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej oferty.


Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki