Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GOŚCINIE


Miejska Komisja Wyborcza w Gościnie informuje, że zgłoszenia list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w  Gościnie w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. przyjmowane będą w dniach 29.09 – 03.10. 2014r. w godz. 1300 - 1500, w dniu 06.10.2014r. w godz. 1300 - 1800, w dniu 07.10. 2014r. w godz. 700 - 2400,
zgłoszenia kandydatów na Burmistrza przyjmowane będą w terminach jak wyżej oraz  w dniach 08 - 16.10.2014r. w godz. 1300 - 1500 i w dniu 17.10.2014r. w godz. 700 -  2400.

Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej – Urząd Miejski w Gościnie (pok. Nr 3).

Informacji telefonicznych można zasięgnąć pod nr tel. 94 35 13 375.


                
                                                                          Przewodniczący
                                        Miejskiej Komisji Wyborczej w Gościnie
                                      (-) Andrzej Józef Tuszyński