Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GOŚCINIE


Miejska Komisja Wyborcza w Gościnie informuje, że zgłoszenia list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w  Gościnie w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. przyjmowane będą w dniach 29.09 – 03.10. 2014r. w godz. 1300 - 1500, w dniu 06.10.2014r. w godz. 1300 - 1800, w dniu 07.10. 2014r. w godz. 700 - 2400,
zgłoszenia kandydatów na Burmistrza przyjmowane będą w terminach jak wyżej oraz  w dniach 08 - 16.10.2014r. w godz. 1300 - 1500 i w dniu 17.10.2014r. w godz. 700 -  2400.

Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej – Urząd Miejski w Gościnie (pok. Nr 3).

Informacji telefonicznych można zasięgnąć pod nr tel. 94 35 13 375.


                
                                                                          Przewodniczący
                                        Miejskiej Komisji Wyborczej w Gościnie
                                      (-) Andrzej Józef Tuszyński