Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 MAJA 2014R.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gościnie  z siedzibą w Urzędzie Miejskim,
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno

 1. Przewodniczący Komisji - Gardziewicz Karolina, zam. Gościno
 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji -  Goździalski Szymon Waldemar, zam. Gościno
 3. Członek Komisji - Cebula Dorota Agata, zam. Jarogniew
 4. Członek Komisji - Jakubiak Hubert, zam. Gościno
 5. Członek Komisji - Marchlewski Maciej Marcin , zam. Gościno
 6. Członek Komisji - Widawska Marlena Monika, zam. Robuń
 7. Członek Komisji - Zarębska Helena Zofia, zam. Gościno


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Gościnie z siedzibą w Szkole Podstawowej, ul. Kościuszki 5, 78-120 Gościno

 1. Przewodniczący Komisji - Koleśnikow Mikołaj, zam. Gościno
 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji - Bieńko Edyta Elżbieta, zam. Gościno
 3. Członek Komisji - Felińska Izabela Klaudia, zam. Gościno
 4. Członek Komisji - Karpińska Aleksandra Beata, zam. Gościno
 5. Członek Komisji - Korycki Piotr, zam. Jarogniew
 6. Członek Komisji - Pawlak Karolina Małgorzata, zam. Gościno
 7. Członek Komisji - Zarzycka Joanna Ewa, zam. Robuń


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Gościnie z siedzibą w Domu Kultury,
ul. Matejki 2, 78-120 Gościno

 1. Przewodniczący Komisji - Gliniecka Mieczysława Barbara zam. Gościno
 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji - Ziętara Alicja Maria, zam. Gościno
 3. Członek Komisji - Kifer Łukasz Marek, zam. Robuń
 4. Członek Komisji - Pawlak Marcin Paweł, zam. Gościno
 5. Członek Komisji - Sichau Sonia, zam. Gościno
 6. Członek Komisji - Sieradzka Lena, zam. Gościno
 7. Członek Komisji - Wącek Aneta Monika, zam. Gościno


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Robuniu z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej, Robuń 30, 78-120 Gościno

 1. Przewodniczący Komisji - Caban Marianna, zam. Robuń
 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji - Michalska Marta, zam. Robuń
 3. Członek Komisji - Czerniszewska Zofia, zam. Robuń
 4. Członek Komisji - Dusza-Jarosz Krystyna Monika, zam. Robuń
 5. Członek Komisji - Kowalik Irena Teresa, za. Robuń
 6. Członek Komisji - Różańska Agata Beata, zam. Robuń
 7. Członek Komisji - Różańska Natalia Barbara, zam. Robuń


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Wartkowie z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej, Wartkowo  27, 78-120 Gościno

 1. Przewodniczący Komisji - Gabszewicz Monika Bogumiła, zam. Wartkowo
 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji - Sawko Agnieszka Joanna, zam. Robuń
 3. Członek Komisji - Banaszczak Joanna Anita, zam. Robuń
 4. Członek Komisji - Koszel Kazimiera, zam. Wartkowo
 5. Członek Komisji - Orłowska Marta Joanna, zam. Gościno
 6. Członek Komisji - Perlińska Zofia, zam. Wartkowo
 7. Członek Komisji - Wojtków Wiesława, zam. Robuń


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Gościnie z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej, ul. Karlińska 1, 78-120 Gościno (obwód odrębny)

 1. Przewodniczący Komisji - Sepioł Grażyna Mirosława, zam. Gościno
 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji - Bąk Henryk, zam. Gościno
 3. Członek Komisji - Dziudzia Krystyna Dorota, zam. Robuń
 4. Członek Komisji - Jabłoński Sławomir Tadeusz, zam. Karkowo
 5. Członek Komisji - Marecka Anna Maria, zam. Gościno