Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 MAJA 2014R.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gościnie  z siedzibą w Urzędzie Miejskim,
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno

 1. Przewodniczący Komisji - Gardziewicz Karolina, zam. Gościno
 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji -  Goździalski Szymon Waldemar, zam. Gościno
 3. Członek Komisji - Cebula Dorota Agata, zam. Jarogniew
 4. Członek Komisji - Jakubiak Hubert, zam. Gościno
 5. Członek Komisji - Marchlewski Maciej Marcin , zam. Gościno
 6. Członek Komisji - Widawska Marlena Monika, zam. Robuń
 7. Członek Komisji - Zarębska Helena Zofia, zam. Gościno


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Gościnie z siedzibą w Szkole Podstawowej, ul. Kościuszki 5, 78-120 Gościno

 1. Przewodniczący Komisji - Koleśnikow Mikołaj, zam. Gościno
 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji - Bieńko Edyta Elżbieta, zam. Gościno
 3. Członek Komisji - Felińska Izabela Klaudia, zam. Gościno
 4. Członek Komisji - Karpińska Aleksandra Beata, zam. Gościno
 5. Członek Komisji - Korycki Piotr, zam. Jarogniew
 6. Członek Komisji - Pawlak Karolina Małgorzata, zam. Gościno
 7. Członek Komisji - Zarzycka Joanna Ewa, zam. Robuń


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Gościnie z siedzibą w Domu Kultury,
ul. Matejki 2, 78-120 Gościno

 1. Przewodniczący Komisji - Gliniecka Mieczysława Barbara zam. Gościno
 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji - Ziętara Alicja Maria, zam. Gościno
 3. Członek Komisji - Kifer Łukasz Marek, zam. Robuń
 4. Członek Komisji - Pawlak Marcin Paweł, zam. Gościno
 5. Członek Komisji - Sichau Sonia, zam. Gościno
 6. Członek Komisji - Sieradzka Lena, zam. Gościno
 7. Członek Komisji - Wącek Aneta Monika, zam. Gościno


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Robuniu z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej, Robuń 30, 78-120 Gościno

 1. Przewodniczący Komisji - Caban Marianna, zam. Robuń
 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji - Michalska Marta, zam. Robuń
 3. Członek Komisji - Czerniszewska Zofia, zam. Robuń
 4. Członek Komisji - Dusza-Jarosz Krystyna Monika, zam. Robuń
 5. Członek Komisji - Kowalik Irena Teresa, za. Robuń
 6. Członek Komisji - Różańska Agata Beata, zam. Robuń
 7. Członek Komisji - Różańska Natalia Barbara, zam. Robuń


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Wartkowie z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej, Wartkowo  27, 78-120 Gościno

 1. Przewodniczący Komisji - Gabszewicz Monika Bogumiła, zam. Wartkowo
 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji - Sawko Agnieszka Joanna, zam. Robuń
 3. Członek Komisji - Banaszczak Joanna Anita, zam. Robuń
 4. Członek Komisji - Koszel Kazimiera, zam. Wartkowo
 5. Członek Komisji - Orłowska Marta Joanna, zam. Gościno
 6. Członek Komisji - Perlińska Zofia, zam. Wartkowo
 7. Członek Komisji - Wojtków Wiesława, zam. Robuń


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Gościnie z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej, ul. Karlińska 1, 78-120 Gościno (obwód odrębny)

 1. Przewodniczący Komisji - Sepioł Grażyna Mirosława, zam. Gościno
 2. Z-ca Przewodniczącego Komisji - Bąk Henryk, zam. Gościno
 3. Członek Komisji - Dziudzia Krystyna Dorota, zam. Robuń
 4. Członek Komisji - Jabłoński Sławomir Tadeusz, zam. Karkowo
 5. Członek Komisji - Marecka Anna Maria, zam. Gościno