Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 168/2014 Burmistrza Gościna z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 1, 2, 3 i 8 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn . zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. roku w następujących składach:

 

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gościnie:

 1. Cebula Dorota Agata, zam. Jarogniew
 2. Gardziewicz Karolina, zam. Gościno
 3. Goździalski Szymon Waldemar, zam. Gościno
 4. Jakubiak Hubert, zam. Gościno
 5. Marchlewski Maciej Marcin , zam. Gościno
 6. Widawska Marlena Monika, zam. Robuń
 7. Zarębska Helena Zofia, zam. Gościno


2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Gościnie:

 1. Bieńko Edyta Elżbieta, zam. Gościno
 2. Felińska Izabela Klaudia, zam. Gościno
 3. Karpińska Aleksandra Beata, zam. Gościno
 4. Koleśnikow Mikołaj, zam. Gościno
 5. Korycki Piotr, zam. Jarogniew
 6. Pawlak Karolina Małgorzata, zam. Gościno
 7. Zarzycka Joanna Ewa, zam. Robuń


3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Gościnie:

 1. Gliniecka Mieczysława Barbara zam. Gościno
 2. Kifer Łukasz Marek, zam. Robuń
 3. Pawlak Marcin Paweł, zam. Gościno
 4. Sichau Sonia, zam. Gościno
 5. Sieradzka Lena, zam. Gościno
 6. Wącek Aneta Monika, zam. Gościno
 7. Ziętara Alicja Maria, zam. Gościno


4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Robuniu:

 1. Caban Marianna, zam. Robuń
 2. Czerniszewska Zofia, zam. Robuń
 3. Dusza-Jarosz Krystyna Monika, zam. Robuń
 4. Kowalik Irena Teresa, za. Robuń
 5. Michalska Marta, zam. Robuń
 6. Różańska Agata Beata, zam. Robuń
 7. Różańska Natalia Barbara, zam. Robuń


5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Wartkowie:

 1. Banaszczak Joanna Anita, zam. Robuń
 2. Gabszewicz Monika Bogumiła, zam. Wartkowo
 3. Koszel Kazimiera, zam. Wartkowo
 4. Orłowska Marta Joanna, zam. Gościno
 5. Perlińska Zofia, zam. Wartkowo
 6. Sawko Agnieszka Joanna, zam. Robuń
 7. Wojtków Wiesława, zam. Robuń


6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Gościnie:

 1. Bąk Henryk, zam. Gościno
 2. Dziudzia Krystyna Dorota, zam. Robuń
 3. Jabłoński Sławomir Tadeusz, zam. Karkowo
 4. Marecka Anna Maria, zam. Gościno
 5. Sepioł Grażyna Mirosława, zam. Gościno


      § 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
mgr inż. Marian Sieradzki