Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nr 6/2014


        Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. tj.Nr 102, poz. 651) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gościnie Nr XXXIX/275/14 z dnia 20 marca 2014r., Burmistrz Gościna podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 10 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawców:

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI/NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI i KW POWIERZCHNIA W HA

  • Miasto Gościno - część działki 300/29 - o pow. 0,0028 ha - KW KO1L/00016814/9
  • Miasto Gościno - część działki 981/2 - o pow. 0,0030 ha - KW KO1L/00029282/4

1. W/w nieruchomość  zostanie wydzierżawione  w drodze bezprzetargowej, na rzecz wnioskodawców.

2. Niniejszy wykaz zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia 04.04.2014r. do dnia 25-04-2014 roku, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gościnie http://bip.goscino.com.pl

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Gościnie-pokój nr 10, tel. 94-3512503, 94-3513393 lub e-mail: grunty@goscino.com.pl

Wykaz nr 6/2014 - czytaj całość

16.6 KBPobierz