Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory do Parlamentu Europejskiego

                                                

Państwowa Komisja Wyborcza >>>

Obwieszczenie Burmistrza Gościna z dnia 23 kwietnia 2014r. - Na podstawie art.16 ust.1, art. 61a § 1 i art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, na terenie Gminy Gościno, utworzonych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

26 KBPobierz

Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 roku

27 KBPobierz

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

128 KBPobierz

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

216 KBPobierz