Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory do Parlamentu Europejskiego

                                                

Państwowa Komisja Wyborcza >>>

Obwieszczenie Burmistrza Gościna z dnia 23 kwietnia 2014r. - Na podstawie art.16 ust.1, art. 61a § 1 i art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, na terenie Gminy Gościno, utworzonych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

26 KBPobierz

Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 roku

27 KBPobierz

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

128 KBPobierz

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

216 KBPobierz