Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie powiązane:

  Ogłoszenie nr 36721-2014 z dnia 2014-02-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gościno

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, materiałów budowlanych drogowych według wykazu rzeczowego i ilościowego wskazanego dla poszczególnych części zamówienia. Przedmiot...

Termin składania ofert: 2014-03-07


Numer ogłoszenia: 43293 - 2014; data zamieszczenia: 28.02.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 36721 - 2014 data 24.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gościno, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3513382, fax. 094 3513378.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).
  • W ogłoszeniu jest: B/MATERIAŁY BUDOWLANE/2014 - Sprzedaż i sukcesywna dostawa, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, materiałów budowlanych drogowych według wykazu rzeczowego i ilościowego wskazanego dla poszczególnych części zamówienia.
  • W ogłoszeniu powinno być: B/MATERIAŁY BUDOWLANE/2014 - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż (w terminach i ilościach każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego w złożonym zamówieniu), w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, materiałów budowlanych drogowych według wykazu rzeczowego i ilościowego wskazanego dla poszczególnych części zamówienia.