Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nr 3/2014

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego

       Na podstawie art. 35 oraz 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. t.j. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/268/14 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 6 lutego 2014 roku, Burmistrz Gościna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego:

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI/NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI i KW POWIERZCHNIA W HA

  • ROBUŃ, 78-120 Gościno - dz. nr 290/1 o pow. 0,0820 ha - KW KO1L/00019765/1

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA/OPIS NIERUCHOMOŚCI

  • Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jako teren główne hydrofornie
  • Działka zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 53,40 m2i  pow.  użytkowej 45,40 m2.
    Na działce zlokalizowana jest nieczynna studnia głębinowa ,drzewo jawor oznaczone jako pomnik przyrody.
    Działka uzbrojona w instalację elektryczną, sklasyfikowana jako: Ba- tereny przemysłowe.


1. Niniejszy wykaz zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia 26.02.2014r. do dnia 19-03-2014 roku, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gościnie http://bip.goscino.com.pl

2. Po tym terminie odrębnym powiadomieniem zostanie ogłoszony przetarg ograniczony na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych w budynku numer 1 na działce 290/4.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Gościnie-pokój nr 10, tel. 94-3512503, 94-3513393 lub e-mail: grunty@goscino.com.pl

Wykaz nr 3/2014 - czytaj całość

27 KBPobierz