Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno  

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC/Ramlewo, Ołużna/2014

postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:
„Historia Ramlewa wśród nas” – budowa i wyposażenie centrum społeczno – kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego w Ramlewie”
oraz
Budowa i wyposażenie centrum społeczno-kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego ”Pod brzozami”  w Ołużnej celem aktywizacji społeczności wiejskiej” 

w częściach dotyczących wyposażenia świetlic w Ramlewie i w Ołużnej

Projekty te są realizowane w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętych PROW  na lata 2007-2013.

numer ogłoszenia: 16373 – 2014, data zamieszczenia: 24.01.2014 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: B/WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC/Ramlewo, Ołużna/2014

PYTANIE z dnia 28.01.2014 r.

Pytanie 1:
Dotyczy poz. 11 z tabeli 1B - proszę o podanie wymiarów oraz szerszego opisu stołów komputerowych o konstrukcji aluminiowej oraz dołączenie zdjęcia poglądowego.

Odpowiedź:
- Zamawiający informuje, że zestaw komputery powinien się cechować następującymi parametrami:
•    monitor co najmniej 19” LED
•    4-rdzeniowy procesor
•    min. 4 GB RAM
•    dysk 1 TB
•    karta sieciowa 1 Gb/100Mb
•    system operacyjny 64 bit
•    klawiatura i mysz USB

Pytanie 2:
Zakup i sadzenie brzóz wokół centrum – Zamawiający podaje termin dostawy zamówienia do 1 marca. Sadzenie brzóz, aby się przyjęły jest sugerowane na wiosnę, więc niemożliwe jest ich sadzenie w zimie. Czy Zamawiający przewiduje inny sposób rozwiązania tego zadania?

Odpowiedź:
- Tak. Zamawiający zmienia termin wykonania całego zadania i ustala go na dzień 31 marca 2014 roku.

Pytanie 3:
Wykonanie i montaż obrazów wystawienniczych rodu Ramelov von Rahmel – Czy Zamawiający może bardziej szczegółowo określić zadanie? Czy Zamawiający dostarczy obrazy rodu Ramelov von Rahmel? Jeśli nie, jakie mają być to obrazy – olejne, repliki, zdjęcia? Czy mają być te obrazy w antyramie? Jeśli oprawa w ramie aluminiowej, to czy obraz ma być za szkłem czy plastikiem?

Odpowiedź:
- Obrazy mają mieć format 40x60cm, należy umieścić je w oprawie z ramy aluminiowej, za szkłem. Treścią obrazu będą zdjęcia lub repliki zdjęć, które Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy na wykonanie całości zadania.

Pytanie 4:
Ad. 9 - proszę o podanie kolorystyki mebli niskich – oraz grubości płyty służącej do wykonania mebli, jakiej wysokości ma być stół oraz jaki rozmiar krzesełek, proszę o zdjęcie poglądowe krzesełka.

Odpowiedź:
- Zamawiający informuje, że kolorystyka mebli niskich - kolor buk; grubość płyty służącej do wykonania mebli w standardzie, jak do mebli przedszkolno – szkolnych; stół wys. ok. 53cm, blat z płyty laminowanej gr. ok. 18mm z obrzeżem PCV o gr. ok. 2mm; krzesełko z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki, kolor buk, o gr. ok. 6mm. Stelaż wykonany z profilu kwadratowego o przekroju ok. 20 x 20 mm. Poglądowe zdjęcie poniżej:

Pytanie 5:
Ad 11 – krzesła – czy krzesło ma mieć tapicerowane tylko siedzisko, czy siedzisko wraz z oparciem? Czy tapicerowane ma być skajem czy materiałem?

Odpowiedź:
- Zamawiający informuje, że tapicerowane ma być siedzisko wraz z oparciem, tapicerowane ma być materiałem.

Pytanie 6:
Ad 12 – stół komputerowy – proszę o dokładne podanie wymiarów stolików ile jakich sztuk?

Odpowiedź:

 

- Zamawiający podaje wymiary wraz z poglądowym zdjęciem: stół komputerowy 1os., w ilości sztuk 3, o wym. ok. 800x900, konstrukcja stołu - rura okrągła o przekroju ok. 35x1,5 mm (noga) - rura prostokątna o wymiarach ok. 40x25 mm (podstawa)

Pytanie 7:
Ad. 20 – zestaw mebli do zaplecza kuchennego – czy zlewozmywak ma być wpuszczany w blat czy nakładany na szafkę? Proszę o podanie wymiarów z których ma się składać dany zestaw (gł., szer., oraz wysokość), z jakiego materiału mają być wykonane?

Odpowiedź:
- Zamawiający podaje dokładniejsze dane odnośnie wyposażenia zaplecza kuchennego: blat kuchenny na całości powierzchni 3,30 m z płyty MDF laminowanej, w blacie zlewozmywak dwukomorowy, pod zlewozmywakiem szafka otwierana, w dalszej części 3 szafki o wymiarze 40 cm i 1 szafka 60 cm, 1 z szafek 40cm z szufladami szt. 3, 2 pozostałe szafki 40 cm w środku z półką, w szafce 60 cm wyjeżdżana szuflada na garnki, materiał szafek płyta MDF laminowana trwała i odporna na wilgoć.

Pytanie 8:
Ad. 40 – rolety okienne – proszę o podanie czy rolety będą montowane do ściany czy do skrzydła okna

Odpowiedź:
- Zamawiający informuje, że rolety okienne będą montowane do skrzydła okna.

Zamawiający informuje wszystkich wykonawców, że dokonuje zmiany terminu składania ofert, który został wyznaczony na dzień 03.02.2014 roku na godzinę 10.00.
Nowy termin składania ofert Zamawiający wyznacza na dzień 7 lutego 2014 roku na godzinę 10.00.

Zamawiający informuje wszystkich wykonawców, że dokonuje zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, który został wyznaczony na dzień 1 marca 2014 roku.
Nowy termin realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wyznacza na dzień 31 marca 2014 troku
.

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna -
Marian Sieradzki