Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie powiązane:

  Ogłoszenie nr 16373-2014 z dnia 2014-01-24r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gościno

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż: mebli, sprzętu AGD, sprzętu komputerowego oraz innych elementów wyposażenia dwóch świetlic wiejskich położonych w Ramlewie i Ołużnej w Gminie Gościno.

Termin składania ofert: 2012-06-11


Numer ogłoszenia: 19669 - 2014; data zamieszczenia: 30.01.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 16373 - 2014 data 24.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gościno, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3513382, fax. 094 3513378.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
  • W ogłoszeniu jest: Zakończenie: 01.03.2014.
  • W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie: 31.03.2014.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: 03.02.2014.
  • W ogłoszeniu powinno być: 07.02.2014.