Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno  

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC/Pławęcino i Ząbrowo/2013

postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:
Budowa i wyposażenie centrum społeczno-kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego w miejscowości Ząbrowo w Gminie Gościno
oraz
Budowa i wyposażenie centrum społeczno-kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego ”Pod Grabami” w Pławęcinie

w częściach dotyczących wyposażenia świetlic w Pławęcinie i Ząbrowie

Projekty te są realizowane w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętych PROW  na lata 2007-2013.

numer ogłoszenia: 65153 – 2013, data zamieszczenia: 29.04.2013 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: B/WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC/Pławęcino i Ząbrowo/2013

PYTANIE z dnia 07.05.2013 r.

Pytanie 1:
W pozycji PATERY DO CIAST – czy zamawiający oczekuje, aby wszystkie półki patery były wykonane z metalu, czy półki mogą być z rantem, czy zamawiający oczekuje półek bez rantu?

Odpowiedź:
- Zamawiający informuje, że wszystkie półki patery winny być wykonane z metalu, mogą być półki z rantem lub bez rantu.


Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna -
Marian Sieradzki