Przejdź do treści

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25 października 2015 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały podatkowe na rok 2013

Uchwała NR XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

113 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/72/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

119 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/72/11

30 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/72/11

24 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/72/11

26 KBPobierz

Uchwała NR XXIII/149/2012 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gościno na 2013 rok

59 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/76/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału

60 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/78/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

49 KBPobierz

Uchwała NR XXIV/156/2012 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Gościno

146 KBPobierz

opłata od posiadania psów - na terenie Gminy Gościno pobór podatku od posiadania psów podlega zaniechaniu. Uchwała Nr XXI/155/04 Rady Gminy Gościno z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnienia od podatku od posiadania psów

40 KBPobierz

opłata targowa - Uchwała NR XLII/265/09 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zasad ustalania i poboru, terminów i wysokości stawek opłaty targowej

78 KBPobierz