Przejdź do treści

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały podatkowe na rok 2013

Uchwała NR XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

113 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/72/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

119 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/72/11

30 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/72/11

24 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/72/11

26 KBPobierz

Uchwała NR XXIII/149/2012 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gościno na 2013 rok

59 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/76/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału

60 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/78/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

49 KBPobierz

Uchwała NR XXIV/156/2012 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Gościno

146 KBPobierz

opłata od posiadania psów - na terenie Gminy Gościno pobór podatku od posiadania psów podlega zaniechaniu. Uchwała Nr XXI/155/04 Rady Gminy Gościno z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnienia od podatku od posiadania psów

40 KBPobierz

opłata targowa - Uchwała NR XLII/265/09 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zasad ustalania i poboru, terminów i wysokości stawek opłaty targowej

78 KBPobierz