Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Skład Rady Miejskiej w Gościnie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gościnie - BARBARA KOLEŚNIKOW

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  - ULIKOWSKA Grażyna

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - CEBULA Marek

 1. CEBULA Marek
 2. DROŻDŻ Agata
 3. FORGIEL Roman
 4. GOŹDZIALSKI Szymon
 5. GRZESIAK Bartłomiej
 6. KASZTELAN Jolanta
 7. KOLEŚNIKOW Barbara
 8. KOSZEL Sylwester
 9. NIEMCZYK Piotr
 10. OSIADACZ Anna
 11. PIASECKI Szymon
 12. PIERÓG Krzysztof
 13. SELEROWICZ Krzysztof
 14. TUSZYŃSKI Andrzej
 15. ULIKOWSKA Grażyna

Stałe komisje Rady Miejskiej:

I. Skład osobowy Komisji Infrastruktury Technicznej:
Szymon Piasecki - Przewodniczący
Agata Drożdż    
Jolanta Kasztelan
Krzysztof Pieróg    
Piotr Niemczyk    
Roman Forgiel
Sylwester Koszel
Szymon Goździalski

II. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:
Grzesiak Bartłomiej - Przewodniczący
Krzysztof Selerowicz
Roman Forgiel
Sylwester Koszel

III. Skład osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa, Planowania i Budżetu:
Piotr Niemczyk - Przewodniczący
Anna Osiadacz
Barbara Koleśnikow    
Grażyna Ulikowska    
Jolanta Kasztelan
Krzysztof Pieróg
Marek Cebula
Szymon Goździalski
Szymon Piasecki

IV. Skład osobowy Komisja skarg, wniosków i petycji :
Andrzej Tuszyński
Bartłomiej Grzesiak
Krzysztof Selerowicz

V. Skład osobowy Komisji Spraw Społecznych:
Marek Cebula - Przewodniczący
Agata Drożdż
Andrzej Tuszyński    
Barbara Koleśnikow
Grażyna Ulikowska


Rada Miejska w Gościnie
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58
78-120 Gościno

  tel. 94 35 13 394 lub 94 35 13 382
e-mail:
radagminy@goscino.com.pl